Teamudvikling

Spiller I hinanden gode?

– test jeres team og få resultatet leveret i en værdifuld teamrapport

Teams er afgørende for ydeevnen i de fleste organisationer i dag. Dog er de ofte vanskelige at forstå, justere og udvikle. Teamwork er med til at udfordre organisationen og de individuelle medarbejdere, da det kræver større bevidsthed om sig selv som person og hvordan de engagerer sig med det resterende team.

Indsigt i teamets fællesrejse

Vores Team Rapport, giver indsigt i teamets struktur for at støtte dem på deres fællesrejse med opdagelse og forbedring. Uanset om de er bekendt med Enneagrammet, giver denne rapport en hjælpende hånd for at øge gode interpersonelle evner og teambevidsthed, ligeledes hjælper rapporten med at fordybe sig i teamopgaver og i sidste ende gøre det muligt for teamet at opnå deres formål og potentiale fuldt ud.

Fra konflikt til samarbejde

En stor del af modstand og konflikter på et team er et resultat af misforståelser eller manglende bevidsthed og effektive teamprocesser. Team Rapporten fremhæver potentielle områder af konflikter i teamet og de underliggende mønstre eller antagelser. Rapporten hjælper teams med at forstå deres sociale- og konfliktmæssige stilarter, for at udvikle processer til at samarbejde indbyrdes i teamet.

Teamets specifikke udviklingstips

Teams er ikke født fejlfrie, men de udvikler sig til høj ydeevne gennem forskellige udviklingsstadier, da de intern kan forhandle fælles værdier, prioriteringer og måder at arbejde på. Over tid kan teamet danne en unik stilart, et sæt kollektive værdier, normer og overbevisninger, som giver teamet en karakteristisk ‘karakter’ og styrer hvordan medlemmer ser deres formål, roller og relationer. Ikke alle teams er ens – ethvert team skal udvikle deres specifikke og mest effektive måde at samarbejde på, så det udnytter  teamets styrker, der er understøttet af Enneagrammet.

Opbygning af tillid

At arbejde med Enneagrammet som et team, giver mulighed for at opbygge dybere niveauer af psykologisk sikkerhed og tillid, hvilket muliggør en højere kvalitet af samarbejde, kollektiv læring og i sidste ende ydeevne i organisationen. Afhængig af dine aktuelle teamproblemer og udviklingsprioriteringer kan forskellige vækststier inden for Enneagrammet være mere eller mindre nyttige.

Find styrkerne i diversitet

Højt effektive teams består af personer med stærk selvbevidsthed, som forstår og forholder sig til kolleger, der har forståelse for gruppe- og teamdynamik og ved, hvordan de kan udnytte deres forskellige styrker. Team rapporten inviterer teamet til at værdsætte og støtte det enkelte medlems individuelle bidrag. Modellen udvikler medfølelsen hos de enkelte på teamet og giver indsigt samt praktiske tips om at arbejde med forskellige typer af mennesker.

Udvikling af bæredygtige forandringer

God team udvikling fokuserer ikke kun på at ændre teamets aktuelle problemer, men også at uddybe teamets forståelse af sig selv og deres dynamik, hvilket giver dem mulighed for at engagere sig i bedre problemløsning over tid. Team rapporten tilskynder teams til at udforske deres “hvorfor” som ligger til grund for deres adfærd eller modstand, hvilket giver mulighed for dybe, forsætlige og bæredygtige ændringer.

Udvikling med effekt

Teamsamarbejde er afgørende for performance i de fleste organisationer i dag, men samarbejdet kan være vanskeligt at forstå, justere og udvikle.
Kultur og personlighed udfordrer vores organisationer og individuelle medarbejdere, og det kræver større bevidsthed om sig selv og hinanden for at relaterer sig med andre i teamet. 

Rapporten danner fundamentet for teamudvikling med effekt. Team rapporten er på ca 20 sider og inkludere emner som

  • Fra konflikt til samarbejde.
  • Teamets unikke/specifikke udviklingstips.
  • Opbygning af tillid.
  • Find styrkerne i diversitet.
  • Udvikling af bæredygtige forandringer.

Pris for testen kr. 2.500,- ekskl. moms / kr. 3.125,- inkl. moms
– hertil kommer konsulenttimer efter forbrug. Det er en forudsætning at alle i teamet har besvaret en individuel professionel rapport før der kan dannes en teamrapport.

Kontakt os for dialog om Team rapporten på email eller telefon 2365 1414.


Andre inspirerende ydelser …