Få succes med LEAN

Lean er nemt
– når I først har fået medarbejderne med!

Som erfaren implementeringsleder, har jeg gang på gang oplevet ubalance i den ledelsesmæssige prioritering. Ved implementering af nye systemer og rutiner sættes der fejlagtig flest ressourcer af til værktøjer og metode, mens de færreste investerer i at gøre menneskerne klar og modtagelige til nye opgaver.
Det er den absolut største opgave, at integrere nye holdninger og aflive gamle vaner. Vi har derfor gjort det til vores speciale at udvikle metoder, der sætter mennesket i fokus og dermed gør lederne succesfulde.
Den gode proces skal i første omgang accepteres af alle parter, og derefter handler det om at kunne skabe og fastholde den individuelle motivation.
Processen kunne i sin enkelthed se således ud:
  • Hvor skal vi hen?
  • Hvorfor skal vi derhen?
  • Hvad skal der til for at vi kommer derhen?
  • Hvordan kommer vi derhen?
  • Hvem skal med – og hvem skal ikke med?
  • Hvornår er vi der?
  • Hvad er vores bevis for at være i mål?
  • Hvad lærte vi undervejs?

Som eksamineret LEAN Leder har vi blandt andet haft succes med, at uddanne Lean Facilitatorer og har indført forbedringskultur med tavlemiljøer i både private og offentlige virksomheder.

Kontakt mig gerne, hvis I skal have jeres projekt godt i gang eller tilbage på LEAN sporet.

ANDRE INSPIRERENDE YDELSER …