Få succes med Digitalisering

Implementering er nemt
– når du først har fået medarbejderne med!

Som ekspert i digitalisering og implementering, har jeg gang på gang oplevet ubalance i den ledelsesmæssige prioritering. Ved implementering af nye IT systemer og ændrede arbejdesrutiner sættes der som regel flest ressourcer af til værktøjer og metode, mens de færreste investerer i at gøre menneskerne klar og modtagelige til nye værktøjer, vaner og opgaver.
Det er den absolut største opgave, at integrere nye holdninger og aflive gamle vaner. Pia Kokholm har derfor gjort det til sit speciale at udvikle metoder, der sætter mennesket i fokus og bringer opgaven i mål, hvilket bidrager til succesfuld ledelse.
Den gode proces skal i første omgang accepteres af alle parter, og derefter handler det om at kunne skabe og fastholde den individuelle motivation.

Kontakt Pia Kokholm hvis I også har brug for hjælp til at sikre at succesfuld implementering og integration af digitaliseringsprojekter, som har benytning for at I opnår effekt af jeres investering.

ANDRE INSPIRERENDE YDELSER …