Agil udvikling

Husker I at udvikle den agile medarbejder?

Agil er nutidens buzzword og man hører ofte ordet i forbindelse med forretningsmæssige processer. Vi ser ofte udviklingstiltag for Agil Ledelse, men hvad med medarbejderne? Hvad gør I for at få mennesket med på den Agile bølge – og hvorfor er det så vigtigt med en indsats netop her?


Agil betyder handlekraft, hurtig eller lethed. Oprindeligt anvendes ordet til at beskrive når mennesket kan foretage flere handlinger nemt og hurtigt. Men i forretningsmæssige kontekster, handler det om at kunne være omstillingsparat og hurtig tilpasse sig nye forandringer.


Den selvstyrende medarbejder

Når der tales om den agile medarbejder, handler det om at blive i stand til at tage hurtige beslutninger og effektivisere komplicerede processer. Det er vigtigt at den agile medarbejder, løbende lærer at vurdere sin egen bedrift. Det betyder dog ikke at man skal underlægge sig selv kontrol og faste rammer, men tværtimod handler det om at give slip, tage ansvar og hele tiden udvikle sig. Dermed bliver personlig udvikling en forudsætning for succesfuld implementering.

Teamudvikling med fokus på agil transformation
– ønsker du at forbedre dit teams produktivitet, effektivitet og samarbejdsevner?

Vores konsulenter kan hjælpe dig med at udvikle agile medarbejdere og teams, så du kan motivere dit team til at være forandringsparate og tilpasse sig hurtigt. Dette medvirker til udvikling og effektivitet i jeres virksomhed.

Det agile team udvikles ved at drage nytte af hinandens forskelligheder og styrker. Derudover har det agile team fokus på at alle medarbejdere inkluderes i operationelle beslutninger og har en reel mulighed for at sætte sit præg på virksomheden. Kombineres dette med autonomi, åbenhed og tillid, giver det anledning til at optimere det kollektive fællesskab og samarbejde.

Det agile team bygger på en række strukturer, der vil gøre op med den traditionelle forståelse af teams. Det agile team danner derfor grundlag for:

  • Tættere og mere værdiskabende samarbejde for et dynamisk team
  • Stærkere kommunikation i form af tillidsfulde og åbne relationer mellem ledelse og medarbejder
  • Selvstyrende medarbejdere med personligt ansvar
  • Øget effektivitet og produktivitet til at sikre et fælles formål

Synlig udvikling sker dermed ikke gennem faste rammer og kontrol men derimod ved at skabe relationer, åbenhed og tillid. Dig og dit team kan dermed få et større udbytte af jeres arbejde, hvis i sammen lærer at handle agilt.

Alt ovenstående med fokus på implementering og effekt i dagligdagen samt kontinuerlig udvikling!

Tag første skridt for dit agile team; kontakt Pia Kokholm & Co. Vi har naturligvis både certificering i Agile Projektledelse og SCRUM.


Andre ydelser …