Enneagrammet

Styrk dit fundament
med Enneagrammet som model

Enneagrammet er en praktisk psykologisk model, der sætter rammen for menneskers personlige karakter. Modellen henviser til 9 persontyper, som hver repræsenterer et verdensbillede og en grundtype, som har betydning for deres kernemotivationer.

Symbolet er et procesdiagram, som viser os, hvor vores karakter har base og hvorfra vi henter ressourcer og adfærdsmønstre, når vi er i et mentalt over- eller underskud.

Svaret på “The Big Why”

Hvor mange andre typologier alene berører adfærd, går Enneagrammet et lag dybere, og beskriver særligt årsagen til vores adfærd, som en motivationsmodel. Den kortlægger de dybtliggende motiver bag vores adfærd, og kan med positiv effekt, skabe balance i dit ressourceforbrug, således at du reelt opnår større valgfrihed og mere personligt overskud.

Selvindsigt og balance

Modellen har til hensigt, at slippe dig fri af den boks som du gennem livet er vokset fast i. Graden af selvindsigt sættes derfor i relation til hvor meget du har arbejdet med, at udvikle din evne til at have bevidsthed om dig selv, og hvor meget du samtidig har formået, at integrere elementerne i din personlighed.

Fra Aristoteles til PH.D anno 2016

Modellen føres tilbage til før visdommens tid, men er samtidig den mest nutidige typologi, idet der stadig forskes og udvikles på Enneagrammet. Modellen inkluderer allerede alle de anerkendte psykologiske teorier fra både Freud og Horney – og flere psykologer har skrevet ph.d og/eller andre bøger om modellen. Senest Jerome Wagners, Ph.D “Ni syn på verden”.

Mere om Enneagrammet …