Individuel udviklingsrapport

Med en personlig udviklingsrapport får du er omfattende, detaljeret viden, som giver indsigt i din karakter og vigtigste stilarter. Rapporten har flere lag og giver dyb forståelse ved at tilføje information og bevidsthed om personlige karaktertræk, psykologiske undertyper, udtryksformer, sociale stilarter, styrker og udviklingsområder samt dine mønstre ved stress- og overskud.

Rapporten måler også dit individuelle integrationsniveau og dine nuværende områder for belastning.

Udviklingsforslag

Rapporten bygger på selvbevidsthed – indsigt i styrker, udfordringer, kernefrygt, mål – og en dyb forståelse for, hvorfor du gør som du gør og hvad du gør. Denne bevidsthed skaber ofte et behov for udvikling, og giver individuelle, nyttige og klare forslag til udviklingsstrategier og veje til vækst og transformation. 

Effektive og hurtigere udviklingsforløb

Ved at benytte udviklingsrapporten som et værktøj sparer, du meget tid og energi på coaching og interviews. Pålideligheden og nøjagtigheden af ​​disse rapporter giver mig som din coach en hurtigt dybdegående forståelse for dig, så vi hurtigere kan få indsigt og træne rette kerneudviklingsområder på en omkostningseffektiv måde.

En top professionel rapport

Udviklingsrapporten er professionelt skrevet og præsenteret på en meningsfuld og relevant måde. Rapporten bruger et sprog og en stil, som både private kunder og profesionelle ledere kan forholde sig til. Det er et unikt værktøj, der kan anvendes bredt i forretnings- og virksomhedsmiljøer. Den professionelle rapport indeholder moduler om Enneagramprofil, personlig udvikling, selvstyring, kommunikation, konflikt, beslutningstagning, lederskab, teamwork, give og modtage feedback, engagement og håndtering af kompleksitet, der er relevante for erhvervsmiljøet og effektiviteten. 

Rapporten kan også benyttes i udviklingsarbejdet med store teams eller firmaer på en ensartet og tilpasset måde – læs mere om dette under teamudvikling.

Rapport findes i to varianter:

  • Individuel STANDARD rapport
    Denne rapport omfatter Enneagramspecifikke beskrivelser, der hjælper dig til selverkendelse og personlig transformation. Denne rapport er på ca. 20 sider og anbefales primært til privatpersoner eller medarbejdere uden ledelsesansvar.
  • Individuel PROFESSIONEL rapport
    Ud over standardrapporten omfatter den værdifuld information om din adfærd på arbejdspladsen ved, at afdække særlige kompetenceområder, som har indflydelse på din effektivitet og udvikling. Den profesionelle rapport er på ca 40 sider og anbefales primært til ledere i erhvervslivet.

Kontakt os for dialog om individuelle udviklingsrapport på email eller telefon 2365 1414.

Læs mere om …

Enneagramtest
TeamTest