Ydelser

Din direkte vej til succesfulde forandringer

I en tid hvor den eneste stabile faktor er forandring oplever vi tit, at kollegaer – både på ledelses- og medarbejderniveau – har svært ved at kommunikere og samarbejde med hinanden.  Ofte har de prøvet forskellige tiltag, men uden synlig effekt. Uklar kommunikation og manglende samarbejde, kan være med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø, både hos ledere og medarbejdere.

I disse processer, kan det ofte være mangel på værktøjer der er tilpasset til det enkelte team og manglende indsats på holdninger og værdier, der gør at de ønskede forandringer ikke bliver en realitet.

Pia Kokholm & Co træner ledere og teams i udvikling med effekt. Vi arbejder på et grundlag af høj faglighed, brede kompetencer og en dyb menneskelig indsigt, der giver os mulighed for at sætte mennesker i fokus, så de støttes i indsigt og udvikling. Vores leder- og teamudvikling adskiller sig ved at være et forløb der er tilpasset de unikke personligheder der indgår i teamet, dermed giver det anledning til en koncentreret indsats på specifikke udfordringer.

Vores faglige ekspertise dækker bla.

Alt ovenstående med fokus på implementering af et bedre arbejdsmiljø.

For dialog kontakt Pia Kokholm & Co.
Telefon: 23551414
mail@piakokholm.dk


For yderligere inspiration, se også …