Enneagrammet – Teamledelse med ECST

Modul 1
24. + 25. september 2018
Eksamen
20. november 2018
Modul 2
29. + 30. oktober 2018
30 minutter pr. deltager.
Optjener 5 ECTS point

Tag en uddannelse i Teamledelse
med Enneagrammet i teori og praksis

Danmarks eneste Enneagram uddannelse med ECTS Point og SVU tilskud udbydes i samarbejde med Erhvervsakademiet CPHbusines som en del af Akademiuddannelsen i Ledelse – uddannelsen giver dig 5 ECTS point

Med en uddannelse i Teamledelse får du en god forståelse for de vigtigste roller som teamleder. Du lærer at identificere de vigtigste tegn i forskellige faser af en gruppes udvikling, på vej til at blive et team. Derudover får du god indsigt i de kulturelle barrierer, der kan være, for etablering af en teamkultur. 

Hver deltager modtager en individuel persontypetest baseret på Enneagrammet fra Integrative Enneagram Solution. Der ligger solid forskning bag testen – du kan læse mere om testen på http://www.integrative.co.za

Indhold

 • Teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisatorisk kontekst.
 • Gruppedynamik og processer.
 • Teamets udviklingsfaser.
 • Rollen som teamleder.
 • Etik og moral i teamledelse i organisationer.
 • Den organisatoriske kontekst for teamledelse.
 • Kompetenceudvikling og teamledelse.
 • Enneagrammet.

Dit udbytte

 • Du lærer, i en struktureret sammenhæng, at kunne udvikle egen ledelsespraksis i relation til etablering og udvikling af teams.
 • Du lærer, at identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå, at anvende disse til, at udvikle teamet i den rigtige retning.
 • Du lærer at identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/teambaserede miljøer.
 • Du lærer at forstå dig selv, hvordan du virker på andre – samt hvordan andre ser på verden.

Modul 1

 • Tjek ind.
 • Rollen som teamleder.
 • Enneagrammet – De styrende intelligenser.
 • Enneagrammet – persontyper og roller.
 • Gruppedynamik og processer.
 • Konflikthåndtering.
 • Hjemmeopgave.

Modul 2 

 • Teamledelse i organisationer.
 • Enneagrammet – Motivation og forsvarsmekanismer.
 • Personlig ressourcehåndtering.
 • Etik og moral.
 • Kompetenceudvikling og teamledelse.
 • Enneagrammet – Adfærd og udtryksformer.
 • Opsamling.

Eksamen

30 minutters mundtlig eksamen på baggrund af egen 2 siders opgave.
Afholdes den 20. november 2018. 30 minutter pr. deltager.
Du får 5 ECTS point (European Credit Transfer System)

Undervisere
Pia Kokholm & Pia Friberg Kjersager 

 

Varighed 3 dage
Pris kr. 14.950,- ekskl. moms
Inklusiv forplejning.
Du kan søge tilskud www.svu.dk   
Sted Villa Blide Kursuscenter,
Tvendagervej 15, 2750 Ballerup
Tilmelding Via mail eller telefon 5368 5368

Print/hent PDF version af uddannelsen