Coaching i teori og praksis

Hold  1:  (Udsolgt)
16.+ 17. apr, 7.+ 8. maj, 11.+ 12. jun, 13.+14. aug, 3.+4. sept, 1.+2. okt
Hold 2:
forventet opstart maj 2019
Valgfri certificering:
6. oktober 2018

Lær at skabe positive forandringer

På denne uddannelse dykker vi ned i essensen af coaching, det er derfor ikke et forløb i personlig udvikling. I stedet vil du lære hvordan du med coaching kan skabe positive forandringer ved at anvende teknikker, der kun fokuserer på mål, muligheder og potentiale.

Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med Michael Kold som med mere end 10.000 timers undervisning bag sig, har produceret et solidt kursuskompendium i Coaching.

Modul 1 – Coaching, hvad og hvordan?
På dette modul defineres begreber og processer inden for coaching. Som deltager lærer du at lytte på et dybere og mere bevidst niveau, så du blandt andet lærer at lytte efter alt det, der ikke bliver sagt. Vi arbejder med spørgeteknik, rammesætning og får indblik i hvordan hjernen fungere.

Modul 2 – Målsætning og vejen dertil
Temaet på dette modul er mål, planlægning og ansvarstagen. Denne del af arbejdet i din coaching er derfor af stor betydning for de resultater, du når frem til sammen med den du coacher. En af grundene til at coaching er godt at anvende i forandringsprocesser, er at det ved hjælp af spørgsmål, kan lade sig gøre at få mennesker og organisationer til at rykke sig i nye retninger. En af forudsætningerne for at lykkes med sin coaching er, at du selv er i stand til at tage ansvaret for dit eget liv og de resultater, du skaber for dig selv.

Modul 3 – Værdiafklaring
På dette modul arbejder vi med værdisæt. Når du skal coache andre mennesker, vil du ofte komme ud for, at de har brug for et overblik over, hvordan deres liv fungere. Der kan være stor forskel på hvordan og hvad vi tror er vigtigt for os, og hvordan vi prioriterer. Når du som coach skal afklare dine klients mål – og beviser for at målet er nået – skal du kunne spørge ind til de værdier, som ligger bag og arbejde med konsekvenserne heraf.

Modul 4 – Overbevisninger
Mange mennesker har en tendens til at identificere sig med ting som de er overbeviste om og det er her udfordringerne begynder når du arbejder med coaching. Derfor skal du fra starten af processen kunne være opmærksom på de overbevisninger og forudsætninger, den coachede giver udtryk for. Vi arbejder i dybden med overbevisning, forudsætninger og ændring af overbevisning – og kigger nærmere på frygt.

Modul 5 – Motivation og mønsterbrydning
Når din klient er begyndt at tage ansvar for sine handlinger og begynder, at blive bevidst om hvad der er vigtigt, er det tid til at du arbejder med motivationen. På dette modul arbejder vi med tanker og ubevidste handlemønstre og kigger nærmere på, hvad der skal til for at klienten tager en ny beslutning og bliver handlingsparat.

Modul 6 – Udvikling af egen coachingrollen
Igennem uddannelsen har vi fokuseret på de grundlæggende egenskaber som du skal være i besiddelse af som coach. Du har lært om en lang række teknikker og værktøjer, der kan anvendes når du coacher andre. På dette modul kigger vi på hvad du kan arbejde med for, at udvikle dig selv og dine coaching færdigheder med når du er færdig med uddannelsen.

Dit udbytte
Du opnår konkrete værktøjer og teknikker til at kunne støtte andre mennesker i indsigt og udvikling. Du vil blive bedre til at lytte og stille de rette spørgsmål på rette tidspunkt, således at du får skabt positive forandringer. Din egen selvudvikling vil ligeledes accelerere under forløbet.

Din virksomheds udbytte
Når du begynder at udvikle dig selv og håndtere andre mennesker på en ny måde som fx. at fokusere endnu mere på muligheder end begrænsninger, VIL det have en positiv effekt i dit arbejdsliv. Derfor kan din arbejdsgiver måske opleve at:

  • Du bliver mere forstående og lyttende.
  • Du bliver mere coachende i din tilgang til andre mennesker.

Om undervisningen
Undervisningen er en blanding af teori og praktiske øvelser.

Coach uddannelsen står helt for sig selv og kan evt. bruges som et supplement til NLP uddannelsen. Teknikkerne fra NLP uddannelsen indgår ikke på coachuddannelsen, men der er mindre overlap som åbne spørgsmål og det at lytte aktivt.

Det forventes at der trænes mellem modulerne i øvegrupper mellem modulerne – lokalerne i Villa Blide stilles frit til rådighed via online booking.

Underviser:
Pia Kokholm,
Certificeret Master Coach Trainer

 

Varighed 12 undervisningsdage inkl. certificering, kl. 8:30-15:30
Pris kr. 22.885,- ekskl. moms inkl. forplejning
Certficering til COACH + kr. 2.399,-
Sted Villa Blide Kursuscenter,
Tvendagervej 15, 2750 Ballerup
Tilmelding Via mail eller telefon 5368 5368

Vi udvikler også skræddersyede kursusforløb for firmahold
Kontakt os for en nærmere dialog kontakt@villablide.dk