Individuelt lederforløb

Ledercoaching og supervision
– fordi du som leder har et udvidet ansvar

Ledere har ikke bare et fagligt ansvar, men også et meget stort menneskeligt og socialt ansvar, hvilket forudsætter psykisk robusthed. Vi kan både coache dig i lederrollen, og samtidig give den faglige sparring, der er nødvendig for, at udvikle professionelle lederkvalifikationer.

Det er altid sundt, at få vendt sine tanker og blive udfordret på antagelser og på sin virkelighedsopfattelse. Det skaber selvindsigt og læring om ”hvem er du, – hvad er din situation, – og hvilke handle muligheder er rigtige for dig?”

Et skræddersyet forløb

Da mennesker heldigvis er forskellige, er et lederforløb altid skræddersyet efter netop dit behov – erfaringsmæssigt kommer vi som oftes gerne igennem følgende emner:

Face the World
Afklaring af din situation og det du gerne vil have fokus på.

Afbalancering af dit livshjul
Hvor i dit liv går det rigtig godt, hvor er der behov for en ekstra indsats.

Kortlægning af din personlige lederprofil
Med udgangspunkt i en personlighedstest, afdækkes dine personlige og professionelle præferencer, styrker og udfordringer.

Fra vane til bevidsthed
Du bliver bevidst om, hvad det er for kompetencer du bruger, når du fungerer allerbedst – og hvor du spænder ben for dig selv.

Menneskerne omkring dig
Hvordan tænker og føler menneskerne omkring dig? Det er vigtigt at forstå for at kunne komme videre ad den vej, som er rigtig for dig.

Kommunikation
Hvordan kommunikerer du – og til hvem? Hvor går det godt og hvor går det galt? Ved at træne din kommunikation yder du konflikthåndtering på forkant.

Udarbejdelse af din livsmission
Afklaring af hvad der er vigtigt i dit liv, og hvordan det skal komme til udtryk.

Bedre tid
Når tid er den eneste ressource som er ligeligt fordelt – hvorfor har nogen så alligevel mere tid end andre? Hvordan sikrer du, at det du ikke når er det mindst vigtige – og at der er en god balance mellem den tid du bruger på arbejdet og dit privatliv?

Udarbejdelse af din handlingsplan
– udarbejdes som dynamisk værktøj undervejs.

Et individuelt lederforløb foregår typisk over 5 sessioner, hvor du i fortrolighed kan få professionel supervision og sparring, der understøtter og løfter din lederrolle.

Forløbet kan faktureres løbende efter forbrug eller ved køb af klipport.

Kontakt Pia Kokholm for dialog om dit individuelle lederforløb.

Få også inspiration om …